Huis- en gedragsregels

Een ieder die te maken heeft met een sportvereniging, of dit nu gaat om een actief sportend lid, een vrijwilliger, een coach, een trainer, een bestuurslid of wie dan ook, moet plezier beleven aan de sport. Dit betekent dat met elkaar een aantal afspraken zijn gemaakt. Afspraken hoe wij met elkaar omgaan en hoe wij met bepaalde zaken omgaan. Onderstaand een lijst met huis- en gedragsregels die gelden voor onze vereniging.

DocumenttitelInteressant voor:
Aanleveren berichten voor social media Iedereen
Huishoudelijk ReglementIedereen
StatutenIedereen
GedragsregelsIedereen
Ethische richtlijnenIedereen
Regen ProtocolSpelers, trainers en coaches
ToernooireglementCoaches en begeleiders (bespreken met bestuur)
Onze spelregels voor positief gedrag.Ouders
Vertrouwens contactpersoonIedereen
Aannamebeleid vrijwilligersIedereen
Gedragscode vrijwilligersIedereen
WasvoorschiftOuders / spelers
Bruikleen overeenkomstOuders / spelers