Accommodatie

VENÉCO VELO handbal is, samen met zeven andere sportverenigingen, gevestigd in een mooie sportaccommodatie aan de Noordweg 26 in Wateringen. Binnen deze accommodatie gaan prestatiesport en recreatiesport hand in hand en wordt een heel grote bijdrage geleverd aan de sociale cohesie van de Wateringse gemeenschap. Bij VENÉCO VELO staan we voor sportiviteit, eigen cultuur, maatschappelijke betrokkenheid en goed gastheerschap.

Kortom, VENÉCO VELO is een ambitieuze sportvereniging met een schitterende accommodatie waar een groot aantal leden dagelijks op een plezierige wijze met hun sport bezig is en waar het sociale aspect de boventoon voert.