COVID-19

Algemene richtlijnen

Voor de algemene richtlijnen wordt het protocol van het NHV gevolgd. De belangrijkste algemene richtlijnen hieruit zijn:

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan die duiden op een Corona-besmetting.
 • Schud geen handen!
 • Was en desinfecteer regelmatig je handen, in ieder geval bij aankomst in de sportaccommodatie.
 • Het aantal sporters en begeleiders per team per wedstrijd is niet groter dan noodzakelijk voor de sportactiviteit (maximaal 20).

De 1,5-meter afstandsregel

 • Ben je 18 jaar of ouder, dan moet je tot iedereen, behalve tot kinderen t/m 12 jaar, 1,5 afstand bewaren.
 • Ben je ouder dan 12 jaar en jonger dan 18 jaar, dan hoef je geen afstand te houden tot iedereen jongen dan 18 jaar, maar wel minstens 1,5 meter tot personen van 18 jaar en ouder.
 • Ben je jonger dan 13 jaar? Dan hoef je geen afstand te houden.
 • Uitzondering op de 1,5 meter: personen die een gezamenlijk huishouden vormen

Voor de overige richtlijnen tijdens de wedstrijden, wordt verwezen naar het protocol van het NHV via deze link https://www.handbal.nl/protocol-corona-en-wedstrijden. Lees dit goed door!

Daarnaast zijn er richtlijnen die specifiek gelden voor het VELO-complex. Deze staan hieronder.

Looplijnen in het gebouw

Om een goede en veilige afwikkeling van traffic bij de kleedruimten en de zalen mogelijk te maken komt er één-richtingsverkeer:

 • De ingang is bij de beheerders.
 • De uitgang is bij de nooduitgang (toegang hoofdveld).
 • De gang die deze twee deuren verbindt, wordt afgesloten. De daar aanwezige toiletten zijn alleen nog bereikbaar vanaf hal 2.
 • Voor de zaalsporters geldt dat de gang langs hal 1 ook één-richtingsverkeer wordt. Je kunt vanaf de kantine niet meer richting kleedruimten. Voordeel hiervan is dat iedereen langs de beheerders komt, zonder uitzondering.
 • Uitgang voor de sporters wordt de nooduitgang bij kleedkamer 28. De dubbele deur van de kantine wordt tijdelijk afgesloten.
 • De in- en uitgang naar hal 1 kan voor sporters via de deur naar de gang bij kleedkamer 28. Voor toeschouwers kan hal 1 uitsluitend via de centrale hal worden bereikt. De ene dubbele deur dient als toegang. De andere deur als uitgang.
 • De beheerders zullen hiertoe de nodige maatregelen treffen (pijlen en bestickering)
 • In de hal bij de hoofdingang en bij de ingang van de beheerders worden desinfectie zuilen geplaatst.

Daarnaast zal een beroep op ieders eigen verantwoordelijkheid en gezond verstand worden gedaan. Dus wanneer het druk is, wacht dan even op elkaar en geef elkaar de ruimte!

Kleedkamers op wedstrijddagen

 • Teams zijn maximaal 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd op VELO.
 • Teams komen omgekleed op VELO. Kleedruimten komen niet ter beschikking voor uitgebreid omkleden.
 • Wedstrijdbesprekingen worden buiten de kleedkamer gehouden, bijvoorbeeld op het veld of in de zaal.
 • De coach of begeleider van het team meldt zich bij beheerder om te bekijken welke kleedkamer is toegekend, de rest team wacht buiten.
 • De coach of begeleider krijgt instructies van de beheerders over het gebruik kleedkamers:
  • Een team krijgt de beschikking over een kleedkamer gedurende max 15 minuten voor het aantrekken van shirts en handbalschoenen.
  • Waardevolle spullen kunnen worden ingeleverd bij de beheerders.
  • Handbaltassen kunnen mee naar het veld of de zaal.
  • Kleedkamers worden niet afgesloten. VELO is niet verantwoordelijk voor schade of diefstal van achtergebleven spullen.
  • Coaches en begeleiders zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het Coronabeleid van hun team.
  • Er wordt zo veel mogelijk thuis omgekleed. Na de wedstrijd kunnen teams gedurende maximaal 15 minuten gebruik maken van een kleedkamer voor degenen die echt moeten omkleden. Er kan in de kleedkamers niet gedoucht worden.).
 • Beheerders zien toe op de tijdslots, op vandalisme en hygiëne.

Kleedkamers op trainingsdagen

 • Teams zijn maximaal 15 minuten voor aanvang van de training op VELO.
 • Teams komen omgekleed op VELO. Kleedruimten komen niet ter beschikking voor omkleden voor aanvang en na de training.

Betreden speelveld en begroeting

 • De teams betreden gefaseerd het speelveld.
 • Bij de begroeting houdt zoveel mogelijk afstand. Er worden geen handen geschud.
 • Beide teamverantwoordelijken melden zich voor de toss bij de scheidsrechter(s). Houd ook hierbij de 1,5-meter afstand in acht.

Gedrag op het speelveld

 • Het is verboden om in groepsverband te zingen of te schreeuwen. Het is daarom niet toegestaan om:
  • Een yel, aanmoedigingskreet o.i.d. uit te voeren (bij begroeting, in een kring met het team).
  • Een clublied te zingen.
  • Overwinningsmomenten te vieren.
  • High fives te geven.

Wisselbank en wisselzone

 • Op de wisselbank en in de wisselzone dient ook de 1,5 meter afstand te worden bewaard.

Tijdens de wedstrijd

 • Advies is om als scheidsrechter waar mogelijk de 1,5-meter afstand te waarborgen tot de spelers.
 • Als de 1,5-meter afstand een normale sportbeoefening in de weg staat, mag deze tijdelijk losgelaten worden.
 • Het advies is dat sporters buiten de normale en noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebben, zoals op de wisselbank of tijdens een wissel.
 • Wanneer de bal in het gezicht van de speler komt, leg dan het spel stil om daarna te vervolgen met een nieuwe bal of de bal te ontsmetten.
 • Wanneer een speler geblesseerd op het veld ligt, vraag dan op afstand hoe het met de persoon gaat. Laat de persoon zelf opstaan, tenzij dit vanwege de ernst van de blessure niet anders gaat.
 • Wanneer een scheidsrechter van mening is dat een persoon bewust naar iemand toe hoest of spuugt, dan wordt dat beschouwd als uiterst onsportief gedrag. Een dergelijke actie moet in overeenstemming met spelregel 8:10a worden bestraft met een diskwalificatie met schriftelijk rapport.

Team time-out

 • Tijdens de team time-out dienen spelers en stafleden 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren.
 • Het is niet toegestaan om een yel, aanmoedigingskreet o.i.d. uit te voeren voordat het team het speelveld weer betreedt.

Rust / pauze

 • De teams, scheidsrechters en officials adviseren wij om het speelveld gefaseerd te verlaten, om hiermee de 1,5 meter afstand te kunnen bewaren. De volgorde zou zijn: de scheidsrechters, het dichtstbijzijnde team bij de kleedkamers/uitgang, het verste team bij de kleedkamers/uitgang, de officials aan de wedstrijdtafel.
 • Er wordt geadviseerd, mits beide teams hiermee akkoord gaan, om de gehele wedstrijd op dezelfde speelhelft te spelen. Wanneer teams toch willen wisselen van speelhelft tijdens de rust, adviseren wij om de wisselbanken te desinfecteren tijdens de rust.

Na de wedstrijd

 • Schud geen handen tijdens het bedanken. Houd 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Advies is om alleen spelers en scheidsrechters op het veld aanwezig te laten zijn en na afloop geen uitreiking te doen tot speler van de wedstrijd, foto met sponsoren, o.i.d. tenzij hierbij met zekerheid de 1,5 meter afstand kan worden gehouden.
 • De teams, scheidsrechters en officials moeten gefaseerd het speelveld verlaten, om hiermee de 1,5 meter afstand te kunnen bewaren. Houd hierbij dezelfde volgorde als tijdens de rust aan.
 • Was en/of desinfecteer je handen na afloop van de wedstrijd en bij het verlaten van de accommodatie.

Gebruik van de kantine

In de kantine is ruimte voor maximaal 100 zitplaatsen. Dat vraagt om de inzet van uitgiftepunten buiten. Met maximaal 2000 mensen op het complex plus sporters wordt er een beroep gedaan op eigen verantwoordelijkheid.
Vanuit de barcommissie en de SEA is er een apart protocol gemaakt voor gebruik van de kantine.
Gaat u in de kantine zitten, dan is een consumptie verplicht.

Toeschouwers

 • Er mogen per veld maximaal 60 bezoekers / toeschouwers aanwezig zijn. Er moet toezicht zijn op het naleven van de 1,5m afstand tussen bezoekers onderling. Door banners met heldere instructies te maken en regelmatig (bijvoorbeeld iedere 30 minuten) de 1,5m afstand om te roepen, leggen we de verantwoordelijkheid bij de bezoekers en is het houden van direct toezicht niet noodzakelijk.
 • Het is verboden om in groepsverband te zingen of te schreeuwen. Het is daarom niet toegestaan om:
  • Een yel, aanmoedigingskreet o.i.d. uit te voeren.
  • Een clublied te zingen.
  • Overwinningsmomenten te vieren.
  • High fives te geven.
 • Advies van het NHV is om deze coronatijd geen supporters mee te nemen naar de binnen toernooien i.v.m. het max aantal personen binnen de accommodatie. Ons advies is: wanneer je uitspeelt neem je geen extra toeschouwers mee naar het toernooi. ( Per 3 kinderen, 1 chauffeur).

Bij uitwedstrijden

 • Verzamel op de parkeerplaats bij Velo, niet in de kantine.
 • Was en/of desinfecteer je handen bij aankomst in de sportaccommodatie.
 • Volg de richtlijnen van de sportaccommodatie.
 • Controleer de grootte van de eigen kleedruimte.
  • Indien te klein m.b.t. de 1,5-meter afstand tussen de spelers en staf of de scheidsrechters, kun je met de thuisspelende vereniging overleggen of er een grotere of extra ruimte beschikbaar is.

Er wordt op uw medewerking gerekend!

Aan iedereen de dringende oproep om je aan deze regels en aan de aanwijzingen van de beheerders te houden! Alleen dan kunnen wij met elkaar zorgen voor een goed verloop van de trainingen en wedstrijden.

Wij hebben er alle vertrouwen in dat we de trainingen en wedstrijden op deze manier weer verantwoord kunnen blijven organiseren, binnen de regels van de overheid. Toch blijft deelname op eigen risico. Wij kunnen als bestuur van VÈNECO VELO geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de mogelijke consequenties van deelname aan sportactiviteiten op VELO.

Alvast dank en heel veel plezier,
Bestuur VÈNECO VELO