Bestuurslid Velo Handbal

 

Doel

Mede uitvoering geven aan het verenigingsbeleid.

Invulling geven aan een toegewezen onderdeel van het verenigingsbeleid.

 

Positie

Lid van                         Bestuur Velo Handbal

Rapporteert aan           Voorzitter Velo Handbal

Geeft leiding aan          Commissies en vrijwilligers binnen toegewezen aandachtsgebied

 

Verantwoordelijkheden & Taken

Verenigingsbeleid

 • Ontwikkelen, uitvoeren, bewaken en evalueren van het verenigingsbeleid samen met de       overige bestuursleden.
 • Deelnemen aan de bestuursvergadering (1x per maand).

 

In samenspraak met de andere bestuursleden zal ieder enkele aandachtsgebieden toegewezen krijgen, afhankelijk van affiniteit en interesse. Optimaliseren en bewaken van onder andere:

 • PR en communicatie
 • ICT
 • Vrijwilligersbeleid
 • Scheidsrechterbeleid
 • Kledingbeleid
 • Wedstrijdsecretariaat
 • Presentatie-/vrijwilligersdag
 • technischbeleid
 • Zaaldienst
 • Zaalhuur 

Voor enkele van deze aandachtsgebieden fungeer je als contactpersoon binnen de vereniging.

 

Bevoegdheden

Mede besluiten nemen aangaande de vereniging binnen het door de Algemene Leden Vergadering vastgestelde beleid en conform de statuten en het huishoudelijk reglement.

 

Competenties

 • Samenwerken
 • Coördineren
 • Communiceren