Vacatures

VACATURES VENECO VELO Handbal

VACATURE: Bestuurslid Velo Handbal

Doel

Mede uitvoering geven aan het verenigingsbeleid.
Invulling geven aan een toegewezen onderdeel van het verenigingsbeleid.

Positie

Lid van                         Bestuur Velo Handbal
Rapporteert aan           Voorzitter Velo Handbal
Geeft leiding aan          Commissies en vrijwilligers binnen toegewezen aandachtsgebied

Verantwoordelijkheden & Taken

Verenigingsbeleid
– Ontwikkelen, uitvoeren, bewaken en evalueren van het verenigingsbeleid samen met de       overige bestuursleden.
– Deelnemen aan de bestuursvergadering (1x per maand).

In samenspraak met de andere bestuursleden zal ieder enkele aandachtsgebieden toegewezen krijgen, afhankelijk van affiniteit en interesse. Optimaliseren en bewaken van onder andere:

– PR en communicatie
– ICT
– Vrijwilligersbeleid
– Scheidsrechterbeleid
– Kledingbeleid
– Wedstrijdsecretariaat
– Presentatie-/vrijwilligersdag
– Technischbeleid
– Zaaldienst
– Zaalhuur

Voor enkele van deze aandachtsgebieden fungeer je als contactpersoon binnen de vereniging.

Bevoegdheden

Mede besluiten nemen aangaande de vereniging binnen het door de Algemene Leden Vergadering vastgestelde beleid en conform de statuten en het huishoudelijk reglement.

Competenties

– Samenwerken
– Coördineren
– Communiceren

 

VACATURE: Activiteiten commissie

Doel

Leuke activiteiten organiseren voor onze leden.

Positie

Lid van                         Activiteiten commissie
Rapporteert aan         Bestuur

Verantwoordelijkheden & Taken

– Activiteiten organiseren
– 6x per jaar vergaderen (1e lang, andere kort)
– 6 activiteiten per jaar (activiteiten worden verdeeld dus je bent niet bij elke activiteit aanwezig)
– alle jeugdactiviteiten zoals speurtochten, sponsorlopen, playbackshows etc etc

Competenties

– Pro actief
– Creatief
– Gezellig

VACATURE: