Secretaris handbal

 

VENECO VELO Handbal heeft veel actieve leden. Mede daardoor groeit ons ledenaantal nog steeds. Met name het aantal jeugdleden groeide de afgelopen jaren, een goede ontwikkeling, want de jeugd heeft de toekomst! Om een vereniging draaiende te houden zijn er veel vrijwilligers nodig. Wij zijn dus altijd op zoek naar mensen die iets willen betekenen voor onze vereniging.
Op dit moment zoeken wij kandidaten die zich willen inzetten op bestuurlijk-niveau. VENECO VELO Handbal is met spoed op zoek naar een Secretaris handbal ‘Wie wil de spin in het web zijn van de handbal?

Taken van de secretaris zijn onder andere:

 • In overleg met voorzitter het opstellen agenda voor de bestuursvergaderingen
 • In overleg met overige bestuursleden opstellen van de agenda voor de ALV
 • Notuleren van de bestuursvergaderingen
 • Notuleren van de ALV
 • Eerste aanspreekpunt voor mensen van buitenaf, zowel telefonisch als e-mail
 • Beheren van de postbus
 • Ontvangen van post en email en doorzetten naar juiste personen en daar waar nodig opvolgen
 • Communicatie richting alle leden
 • Het wekelijks verzenden van het digitale VELO nieuws*

Tijdsinspanning:

 • Agenda opstellen en notuleren bestuursvergaderingen 1 x per maand
 • Agenda opstellen en notuleren ALV 1 x per jaar
 • Postbus legen: 1 x per week
 • Email behandelen

Benodigde middelen:

 • Computer
 • Toegang tot internet en e-mail
 • Telefoon

Wilt u meer weten over de inhoud of heeft u vragen. Neemt u gerust contact op met verenigingstaken@hvvelo.nl